menpowerayu

all kind of sex problems

‘ਸੈਕਸ ਕਮਜੋਰੀ ਮਰਦਾਨਾ’

ਧਾਤ

ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਟੱਟੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋ ਸਫੇਦ ਧਾਤੂ ਦਾ ਜਾਨਾ, ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀਰਜ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾ ਦਾ ਡਿਗੱਣਾ. ਇਸ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਅਂਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਸਪਰਮੇਟੋਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਰੋਗ ਜਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਗੰਦੀ ਫਿਲਮਾ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ… Read More

Powerman

ਬਣੋ Powerman ਹਰ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾ ਦੀਆ ਸੈਕਸ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੜੋ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ਼,ਹਰ ਉਮਰ ਵਿਚ ਪਾਓ 100 % ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਕਸ ਪਾਵਰ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਰਬਲ ਦਵਾਈ  ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਦੀਆ ਗ਼ਲਤੀਆ,ਸ਼ੂਗਰ , ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਧਾਤ, ਸੁਪਨਦੋਸ਼,ਨਸਾ, ਦਾ ਢਿਲਾਪਨ,ਪਤਲਾਪਨ ਛੋਟਾਪਨ,ਕਮਜੋਰੀ, ਸ਼ਕਰਾਣੂ,ਇੰਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਘੱਟ ਹੋਣਾ,ਵੀਰਜ ਸੱਮਸਿਆ ਆਦਿ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੱਕਾ… Read More

ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣਾ

ਲਿੰਗ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ, ਟੇਢਾਪਣ, ਲਿੰਗ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਰੋਗੀ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀਮ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਮੋਟਾ, ਵਡਾੱ, ਲਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ. ਜਿਸ ਨਾਲ੍ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਾੰਤੁਸ਼ਟ ਰਖੇਗਾ. Package for any sexual weakness in any age is available here: Medicine Price  Normal Rup 8200/-    Special … Read More

ਸ਼ੀਘਰਪਤਨ

ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਜਲਦੀ ਵੀਰਜ ਦਾ ਨਿਕਲਨਾ ਸ਼ੀਘਰਪਤਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ ਆਪਨੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਦਰਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ. ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਰੀਜ ਦਾ ਸਾਥੀ… Read More

ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲਗਣਾ

ਕਿਸੇ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਜਿਆਦਾ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵੀਰਜ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ, ਧਾਂਤ ਜਾਂ ਸੁਪਨਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲਿੰਗ ਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਲਿੰਗ ਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀਰਜ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਠ ਨਾ… Read More

ਨਪੁਂਸਕਤਾ / ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ

ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲਿੰਗ ਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਲਿੰਗ ਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀਰਜ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਲਿੰਗ ਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾ… Read More

Menpowerayu

  Menpowerayu ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਸੈਟਰ ਵਲੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਸ਼ੁਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਸਾਇਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡ ਵਲੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਹਰਬਲ ਦਵਾਈ ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਹਰ ਮੋਸਮ ਵਿਚ 100 % ਓਪ੍ਯੋਗੀ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |  ਵਰਕਿੰਗ ਦਿਨ ਜਾ ਕੰਮ… Read More