menpowerayu

all kind of sex problems

ਧਾਤ

ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਟੱਟੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋ ਸਫੇਦ ਧਾਤੂ ਦਾ ਜਾਨਾ, ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀਰਜ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾ ਦਾ ਡਿਗੱਣਾ. ਇਸ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਅਂਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਸਪਰਮੇਟੋਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਰੋਗ ਜਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਗੰਦੀ ਫਿਲਮਾ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੀਰਜ ਇਨਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀ ਨੰਗੀ ਅਖੱ ਨਾਲ ਨਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ, ਆਲਸ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਚਮਕ ਨਾ ਰਹਿਨਾ ਜਿਹੇ ਲਛੱਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਇਹ ਰੋਗ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਚ ਜੋਸ਼ ਆਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਮਰੀਜ ਦਾ ਰੋਗ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾ ਸੈਕਸ ਕਮਜੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਮਰੀਜ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲਿੰਗ ਚ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਸੰਤੁਸ਼ਠ ਨਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਭੋਗ ਦਾ ਡਰ ਹਰ ਵਕਤ ਸਤਾਂਦਾ ਰਹਿਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਨੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਰੋਗ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾ ਨਾਮਰਦੀ ਦੇ ਲਛੱਣ ਵੀ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਨੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹਰ ਵਕਤ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਲ ਉਹ ਵਹਮੀਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋ ਜਲਦੀ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ.
ਰੋਗੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਟੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਨਿਕਲਨਾ. ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧ ਕੇ ਸੇਕਸ ਰੋਗ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਦ ਹੀ ਪੇਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ੇਦ ਪਦਾਰਥ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

Package for any sexual weakness in any age is available here:

Medicine Price 

Normal Rup 8200/-    Special  Rup 16600/-  Super Special  Rup 26600/-

Ph. No.: +91 99140 01055