menpowerayu

all kind of sex problems

ਗੰਜਾਪਨ

ਗੰਜਾਪਨ ਵਾਲ ਝੜਨਾ ਅਤੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਫੇਦ  ਹੋਣਾ :-
45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਝੜ ਚੁਕੇ ਵਾਲਾ,ਗੰਜੇਪਨ ਦਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਰਬਲ ਇਲਾਜ਼ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਵਾਲਾ ਦਾ ਝੜਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| ਝਾੜ ਚੁਕੇ ਵਾਲਾ ਦੀ ਥਾ ਨਵੇ ਵਾਲਾ ਦੀ ਗਰੋਥ ਆਵੇਗੀ | 45 ਸਾਲ ਤੋ ਘਟਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸਫੇਦ ਹੋ ਚੁਕੇ ਵਾਲਾ ਨੂ ਜੜ੍ਹ ਤੋ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਲੇ ਕਰੋ | ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਈ ਜਾ ਕਲਰ ਤੋ , ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੋਰ ਤੇ ਕਿਉਕਿ ਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੜ੍ਹਾ ਤੋ ਸਫੇਦ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |ਜਦੋ ਵਾਲ ਚਮੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾ melanan -x ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ | ਜਦੋ ਬੋਡੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਵਾਲ ਸਫੇਦ ਹੋਣ ਲਗਦੇ ਹਨ | ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੋਰ ਤੇ melalan -x ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 60 ਦਿਨਾ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਲਾ ਨੂ ਜੜ੍ਹੋ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਲੇ ਕਰੋ| ਗੰਜੇਪਨ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ | 100 % ਸ਼ੁਧ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕੋਰਸ |

Package for any hair problem in any age is available here:

Medicine Price 

20 ਤੋ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤਕ Rup 6600

30 ਤੋ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤਕ Rup 12 ,500

40 ਤੋ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤਕ Rup 16 ,500

About

View all posts by